ადმინისტრირება

თანამშრომლების ინფორმაციების ადმინისტრირების მოდული

ინფორმაციების დამატება

თანამშრომლების ინფორმაციების დამატება/მართვა ძალიან მარტივად  და მოსახერხებლად

EXCEL-ით ინფორმაციის ატვირთვა

ერთდროულად ბევრი თანამშრომლის ინფორმაციის ატვირთვა EXCEL-ის შაბლონის მეშვეობით

სტატისტიკური ანგარიშები

სხვადასხვა სახის საჭირო  სტატისტიკური ანგარიშები/რეპორტები

ტაბელის წარმოება

დამატებითი ფუნქციონალი ტაბელის საწარმოებლად

ტაბელი

ტაბელის ინფორმაციის დოკუმენტების სახით შენახვის ფუნქცია

ინფორმაციის PDF-ში გენერაცია

ფუნქციონალი იძლევა საშუალებას დააგენერიროს PDF დოკუმენტი და შეინახოს თანამშრომლის დოკუმენტებში

თანამშრომლის შეტყობინება ელ-ფოსტაზე

თანამშრომლის შეტყობინება ტაბელის ინფორმაციის შესახებ, სისტემაში დაფიქსირებულ ელ-ფოსტაზე

რეკრუტმენტი

სრული ციკლის ფუნქციონალი ვაკანსიების გამოცხადებიდან - თანამშრომლის აყვანამდე

გასაუბრების დანიშვნა

გასაუბრების დანიშვნის ფუნქციონალით, შეგიძლიათ უკვე არსებულ თანამშრომელს დაავალოთ გასაუბრების ჩატარება

წერილის შაბლონები

კანდიდატებთან მუდმივი კავშირის უზრუნველსაყოფად შევქმენით ელ-ფოსტაზე მისაწერი წერილების შაბლონების სისტემა.

კანდიდატების ბაზა

შეგიძლიათ შეინახოთ  აპლიკანტებისგან შემოსული ინფორმაციები ერთიან კანდიდატების ბაზაში

კომპანიის ვაკანსიების გვერდი

გექნებათ კომპანიის პირადი ვაკანსიების გვერდი, საიდანაც პირდაპირ შეძლებენ აპლიკანტები ინფორმაციის შევსებას

30-ზე მეტი ადგილობრივი კომპანია უკვე ჩვენი მომხმარებელია

მცირე და საშუალო ზომის კომპანიები დიდი სიხარულით შეხვდნენ ჩვენს გამოჩენას

partner
partner
partner

ადმინისტრირება

მარტივად მოხმარებადი ადმინისტრირების ფუნქციები, EXCEL-ით ბევრი თანამშრომლის დამატების შესაძლებლობა

დაამატეთ თანამშრომლები სათითაოდ
დაამატეთ თანამშრომლები სათითაოდ
დაამატეთ ერთდროულად ბევრი თანამშრომელი
დაამატეთ ერთდროულად ბევრი თანამშრომელი